Blog

Quảng cáo đệm là gì?

Quảng cáo video đệm của bạn có thời lượng từ 6 giây trở xuống và phát trước, trong hoặc sau video khác. Người xem không có tùy chọn bỏ qua quảng cáo.

Quảng cáo ngoài luồng phát

Bạn được tính phí cho quảng cáo ngoài luồng dựa trên giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), vì vậy bạn sẽ chỉ bị tính phí khi có ai đó xem video của bạn phát trong 2 giây trở lên

Facebook pixel là gì ?

Công cụ phân tích dùng để đo lường hiệu quả của quảng cáo bằng cách hiểu các hành động mọi người thực hiện trên trang web

Call Now

Scroll to Top