Terms and policies

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với webiste của Công ty TNHH Truyền Thông Box. Bằng việc ghé thăm website https://boxmedia.com.vn; https://boxmedia.vn và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng đồng ý chấp thuận các với các Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Quý khách hàng yên tâm về tính pháp lý vì chúng tôi thực hiện những điều này tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà KH có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. KH đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

Box Media hiểu rằng Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Thay đổi quy định về các điều khoản cũng như chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần thông báo cho người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nội dung chính sách bảo mật này được cập nhật và đăng tải trên trang web này.

Việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ nội dung của chính sách bảo mật thông tin này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên trang web. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật thông tin và bạn sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.

Giới hạn trách nhiệm

Quý khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Quý khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Quý khách hàng.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác với các sản phẩm và dịch của chúng tôi

Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai Dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Quý khách hàng không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Quý khách hàng được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Quý khách hàng gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ cũng như vậy. Quý khách hàng không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

 Bảo mật thông tin

Tất cả nội dung Quý khách hàng xem được trên website đều nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và giúp Quý khách hàng hiểu rõ để đưa lựa chọn về dịch vụ. Vì thế, Quý khách hàng sử dụng website hoặc liên hệ với chúng tôi không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, đăng ký tư vấn, nhận báo giá, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin về doanh nghiệp của mình.

Trong chính sách bảo mật này, “thông tin” được hiểu bao gồm tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại,.. hay bất kỳ thông tin khác được Quý khách hàng cung cấp được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thu thập thông tin người dùng do Người dùng cung cấp

Khi Quý khách hàng cần báo giá hoặc tư vấn sẽ cần để lại thông tin liên hệ và các thông tin cần thiết khác. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi Quý khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.

Quý khách hàng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin đã cung cấp có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của chúng tôi, hoặc/ và thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và quảng bá các dịch vụ của chúng tôi.

Các thông tin chúng tôi thu thập trong quá trình Quý khách hàng sử dụng website

Thông tin thiết bị – chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà Quý khách hàng sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Thông tin nhật ký đăng nhập – chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm Quý khách hàng nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của Quý khách hàng.

Thông tin địa điểm – chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi Quý khách truy cập website

Những thông tin của Quý khách hàng do chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng, lưu trữ, bảo mật như những thông tin do Quý khách hàng tự cung cấp theo những quy định của chúng tôi trong bài viết này.

Sử dụng thông tin Người dùng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho những mục đích sau:

 • Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang chúng tôi cung cấp.
 • Gửi thông tin cho Quý khách hàng về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;
 • Sử dụng thông tin của Quý khách hàng cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chúng tôi có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Quý khách hàng. Lúc đó, chúng tôi cần và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin của Quý khách hàng đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của Quý khách hàng. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cho các mục đích khác và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách hàng. Việc sử dụng thông tin của Quý khách hàng bởi các đối tác đó không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.
 • Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:
  • (a) ghi nhớ thông tin đăng nhập để Quý khách hàng sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của Quý khách hàng vào website
  • (b) cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;
  • (c) giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi,
  • (d) giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập,
  • (e) chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;
  • (f) truy vấn thông tin của Quý khách hàng sau khi Quý khách hàng đăng nhập.

Lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng sẽ được chúng tôi lưu trữ tại:

 • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách hàng tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam của chúng tôi.
 • Thông tin của Quý khách hàng cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời điểm;
 • Thời gian lưu trữ thông tin của Quý khách hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

 • Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của Quý khách hàng và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của Quý khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

Các đường liên kết ngoài trang web này

Website của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Quý khách hàng phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Liên hệ và trao đổi thông tin

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ e-mail mà Quý khách hàng cung cấp khi đăng ký dịch vụ hoặc tư vấn. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ e-mail bất hợp pháp, Quý khách hàng vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Thỏa thuận bảo mật hoặc website thuộc sở hữu của Box Media qua email: contact@boxmedia.com.vn

Update ngày 30/12/2022

Lên đầu trang