Tổng hợp kích thước tiêu chuẩn của quảng cáo hiển thị hình ảnh (GDN)

Mục lục

Một trong những hình thức quảng cáo phổ biến của google hiện nay chính là quảng cáo mạng hiển thị (GDN – Google Display Network). Để tạo quảng cáo dưới hình thức này, bạn phải tạo các mẫu nội dung quảng cáo khác nhau biểu trưng, hình ảnh, tiêu đề và nội dung mô tả. Sau đó, Google sẽ xem xét xuất và phân phối và  tối ưu hóa quảng cáo trên mạng hiển thị để xây dựng quảng cáo hiệu suất cao tại thời điểm hiển thị.

Một số kích thước hình ảnh chuẩn để hỗ trợ chạy quảng cáo GDN

1. Thiết bị di động

Tương ứng với các kích thước sau: 300×250, 320×50, 320×100, 250×250, 200×200

a)      Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-1

b)      Biểu ngữ di động: 320 x 50

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-2

c)      Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-3

d)     Hình vuông: 250 x 250

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-4

e)      Hình vuông nhỏ: 200 x 200

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-5

2. Máy tính

Tương ứng với các kích thước sau: 300×250, 336×280, 728×90, 300×600, 160×600, 970×90, 468×60, 250×250, 200×200,

a)      Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-6

b)      Hình chữ nhật lớn: 336 x 280

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-7

c)      Hình chữ nhật dài: 728 x 90

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-8

d)     Quảng cáo nửa trang: 300 x 600

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-9

e)      Hình chữ nhật cao và rộng: 160 x 600

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-10

f)       Hình chữ nhật dài lớn: 970 x 90

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-11

g)      Biểu ngữ: 468 x 60

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-12

h)      Hình vuông: 250 x 250

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-13

i)        Hình vuông nhỏ: 200 x 200

Tong-hop-kich-thuoc-tieu-chuan-cua-quang-cao-hien-thi-hinh-anh-gdn-14
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Skype

Call Now

Scroll to Top