Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm bùng nổ của hàng loạt chiến dịch được đầu tư “khủng” nhất trong năm. Top 10 Campaign được thảo luận nhiều nhất Tết 2020 cũng không thể thiếu các thương hiệu quen thuộc.

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo or Whatsapp (0814 83 85 87)

Mục lục

Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm bùng nổ của hàng loạt chiến dịch được đầu tư “khủng” nhất trong năm. Top 10 Campaign được thảo luận nhiều nhất Tết 2020 cũng không thể thiếu các thương hiệu quen thuộc.

1. Thoát ế đầu năm – Larue: 14,489,792 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

2. Tết dễ dàng – Viettel Pay: 22,922,396 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

3. Mở thính thấy Tết – PUBG Mobile: 6,032,442 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

4. Mùng 1 Free 10 Triệu Quân Huy – Garena Liên Quân Mobile: 10,086,549 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

5. Đi để trở về 4 – Biti’s Hunter: 21,373,531 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

6. Tết chơi Free Fire Hốt Quà Tím Người – Garena Free Fire: 670,585 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

7. Xuân không màu 4 – Bảo Xuân: 228 nghìn views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

8. Ai chuyện cũ bán hông? – Mirinda: 32,845,284 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

9. Tết ngưng cà khịa, chuyện thêm bùi tai – Highlands Coffee: 2,760,352 views

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020

 

10. Lang Liêu hậu truyện – Vinasoy: 1,494,904 view

Top 10 Campaign có nhiều người thảo luận nhất Tết 2020`

 

Xếp hạng tính đến ngày 15/01/2020.

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo or Whatsapp (0814 83 85 87)

Call Now

Scroll to Top