Nội dung quảng cáo bị hạn chế trên Facebook

 1. Đồ uống có cồn
  Quảng cáo quảng bá hoặc nhắc đến đồ uống có cồn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của nước sở tại, các quy tắc trong ngành, các nguyên tắc, giấy phép và thông tin phê duyệt bắt buộc hoặc có sẵn, đồng thời phải bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với nguyên tắc nhắm mục tiêu của Facebook cũng như luật hiện hành của nước sở tại. Lưu ý rằng các quảng cáo quảng bá hoặc nhắc đến đồ uống có cồn bị cấm ở một số quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Ai Cập, Gambia, Kuwait, Libya, Lithuania, Na Uy, Pakistan, Nga, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen.
 2. Hẹn hò
  Chỉ được phép quảng cáo các dịch vụ hẹn hò trực tuyến khi có sự cho phép trước bằng văn bản. Những quảng cáo này phải tuân thủ các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò và nguyên tắc về chất lượng dịch vụ hẹn hò của chúng tôi. Để trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hẹn hò được đăng ký, vui lòng điền vào mẫu này để bắt đầu quá trình đăng ký.
 3. Đánh bạc bằng tiền thật
  Quảng cáo quảng bá hoặc tạo điều kiện cho đánh bạc trực tuyến bằng tiền thật, các trò chơi kỹ năng hoặc xổ số bằng tiền thật, bao gồm sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền thật, cá cược thể thao, bingo hoặc poker, chỉ được phép khi có sự cho phép trước bằng văn bản. Quảng cáo đánh bạc, trò chơi kỹ năng hoặc xổ số được cho phép phải nhắm mục tiêu đến những người từ 18 tuổi trở lên ở các khu vực pháp lý được cấp quyền.
 4. Xổ số nhà nước
  Hoạt động xổ số do các tổ chức chính phủ điều hành có thể quảng cáo trên Facebook, miễn là quảng cáo được nhắm mục tiêu theo luật hiện hành tại khu vực pháp lý sẽ phân phối quảng cáo và chỉ được nhắm mục tiêu những người ở khu vực pháp lý cung cấp loại hình xổ số đó.
 5. Nhà thuốc trực tuyến
  Quảng cáo không được quảng bá việc bán dược phẩm kê đơn. Chỉ được phép quảng cáo nhà thuốc trực tuyến và ngoài đời khi có sự cho phép trước bằng văn bản.
 6. Quảng cáo thuốc không kê đơn
  Quảng cáo quảng bá thuốc không kê đơn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của nước sở tại, các quy tắc trong ngành, các nguyên tắc, giấy phép và thông tin phê duyệt bắt buộc hoặc có sẵn, đồng thời phải bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với các luật hiện hành của nước sở tại.
 7. Dịch vụ đăng ký
  Quảng cáo các dịch vụ đăng ký hoặc quảng bá sản phẩm/dịch vụ bao gồm các lựa chọn phủ định, gia hạn tự động, các sản phẩm lập hóa đơn chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí hoặc tiếp thị di động phải tuân theo các yêu cầu dành cho dịch vụ đăng ký của chúng tôi.
 8. Các sản phẩm và dịch vụ tài chính cũng như bảo hiểm
  Quảng cáo quảng bá ứng dụng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ tài chính với các tổ chức được chính thức công nhận phải cung cấp rõ ràng, đầy đủ thông tin tiết lộ về các khoản phí liên quan, kể cả phí giao dịch phần trăm APR, lãi suất và địa chỉ thực của tổ chức cung cấp sản phẩm trong trang đích của quảng cáo. Các quảng cáo quảng bá dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc cho vay phải được nhắm mục tiêu tới những người từ 18 tuổi trở lên. Quảng cáo quảng bá dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc cho vay không được trực tiếp yêu cầu cá nhân nhập thông tin tài chính, kể cả thông tin thẻ tín dụng.
 9. Nội dung có thương hiệu
  Quảng cáo quảng bá nội dung có thương hiệu phải gắn thẻ sản phẩm, thương hiệu hoặc đối tác kinh doanh bên thứ ba được chọn hiển thị bằng cách sử dụng công cụ nội dung có thương hiệu. Nội dung có thương hiệu trong quảng cáo được định nghĩa là nội dung của người tạo hoặc người đăng chọn hiển thị hoặc chịu ảnh hưởng của đối tác kinh doanh để trao đổi giá trị. Khi quảng bá việc tích hợp nội dung có thương hiệu, nhà quảng cáo phải sử dụng công cụ nội dung có thương hiệu
 10. Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị: Nhà quảng cáo có thể chạy các quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị, miễn là tuân thủ tất cả các luật hiện hành và quy trình ủy quyền mà Facebook yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết, Facebook có thể hạn chế các quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.
 11. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dành cho quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị: Nếu quy trình ủy quyền quảng cáo của Facebook hiện có ở quốc gia của bạn, thì ngoài việc tuân thủ các Tiêu chuẩn cộng đồng và Chính sách quảng cáo, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm mà bạn gửi cho quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị còn phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Thông tin này do bạn cung cấp trong quy trình ủy quyền quảng cáo và sẽ hiển thị trên tiêu đề quảng cáo của bạn.
 12. Sản phẩm và dịch vụ tiền ảo: Quảng cáo không được quảng bá sản phẩm và dịch vụ giao dịch hoặc liên quan đến tiền ảo khi chưa được cho phép trước bằng văn bản.
 13. Cai chất gây nghiện và đồ uống có cồn: Nếu muốn quảng bá dịch vụ cai nghiện và nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ, nhà quảng cáo phải có chứng nhận của LegitScript và đăng ký với Facebook để được phép quảng cáo. Quảng cáo dịch vụ cai nghiện bao gồm nhưng không giới hạn ở: Trang web hoặc dịch vụ cai nghiện lâm sàng cung cấp thông tin về nhóm cai nghiện trực tiếp, nhóm hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp cũng như đường dây nóng hỗ trợ khủng hoảng dành cho những người đang cai nghiệm hoặc đang tìm thông tin về cai nghiện.
 14. Các sản phẩm và kế hoạch giảm cân: Phải nhắm mục tiêu các quảng cáo được tiếp thị cho mục đích giảm cân đến những người từ 18 tuổi trở lên.

Scroll to Top