Kích thước của banner quảng cáo trực tuyến theo chuẩn IAB

Quảng cáo dạng hình chữ nhật và dạng cửa sổ

 • Chữ nhật cỡ trung bình (Medium Rectangle) : 300 X 250
 • Cửa sổ vuông (Square Pop-Up) : 250 X 250
 • Chữ nhật dọc (Vertical Rectangle) : 240 X 400
 • Chữ nhật lớn (Large Rectangle) : 336 X 280
 • Chữ nhật (Rectangle) : 180 X 150
 • Cửa sổ phía dưới (Pop-Under) : 720 X 300
 • Chữ nhật 3:1 (3:1 Rectangle) : 300 X 100

Quảng cáo dạng biểu ngữ (banner) và nút bấm (button)
(Trong ngoặc là độ lớn của file theo khuyến nghị)

 • Biểu ngữ đầy đủ (Full Banner) : 468 X 60 (40k)
 • Nửa biểu ngữ ((Half Banner) : 234 X 60 (30k)
 • Thanh bar nhỏ (Micro bar) : 88 X 31 (10k)
 • Nút bấm 1 (Button 1) : 120 X 90 (20k)
 • Nút bấm 2 (Button 2) : 120 X 60 (20k)
 • Biểu ngữ dọc (Vertical Banner) : 120 X 240 (30k)
 • Nút bấm vuông (Square Button) : 125 X 125 (30k)
 • Bảng (Leaderboard) : 728 X 90 (40k)

Dạng quảng cáo chạy dọc (Skyscraper)
(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)

 • Cột dọc rộng (Wide Skyscraper) : 160 X 600
 • Cột dọc (Skyscraper) : 120 x 600
 • Quảng cáo nửa trang (Half Page Ad) : 300 x 600

Hy vọng bài viết giúp bạn chọn được kích thước banner phù hợp nhất cho chiến dịch của mình nhé.

Scroll to Top