Kích thước của banner quảng cáo trực tuyến theo chuẩn IAB

Khi chạy các chiến dịch quảng cáo, nhiều bạn hỏi mình chuẩn banner như thế nào để có thể thiết kế các file cho phù hợp.

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo or Whatsapp (0814 83 85 87)

Mục lục

Quảng cáo dạng hình chữ nhật và dạng cửa sổ

 • Chữ nhật cỡ trung bình (Medium Rectangle) : 300 X 250
 • Cửa sổ vuông (Square Pop-Up) : 250 X 250
 • Chữ nhật dọc (Vertical Rectangle) : 240 X 400
 • Chữ nhật lớn (Large Rectangle) : 336 X 280
 • Chữ nhật (Rectangle) : 180 X 150
 • Cửa sổ phía dưới (Pop-Under) : 720 X 300
 • Chữ nhật 3:1 (3:1 Rectangle) : 300 X 100

Quảng cáo dạng biểu ngữ (banner) và nút bấm (button)
(Trong ngoặc là độ lớn của file theo khuyến nghị)

 • Biểu ngữ đầy đủ (Full Banner) : 468 X 60 (40k)
 • Nửa biểu ngữ ((Half Banner) : 234 X 60 (30k)
 • Thanh bar nhỏ (Micro bar) : 88 X 31 (10k)
 • Nút bấm 1 (Button 1) : 120 X 90 (20k)
 • Nút bấm 2 (Button 2) : 120 X 60 (20k)
 • Biểu ngữ dọc (Vertical Banner) : 120 X 240 (30k)
 • Nút bấm vuông (Square Button) : 125 X 125 (30k)
 • Bảng (Leaderboard) : 728 X 90 (40k)

Dạng quảng cáo chạy dọc (Skyscraper)
(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)

 • Cột dọc rộng (Wide Skyscraper) : 160 X 600
 • Cột dọc (Skyscraper) : 120 x 600
 • Quảng cáo nửa trang (Half Page Ad) : 300 x 600

Hy vọng bài viết giúp bạn chọn được kích thước banner phù hợp nhất cho chiến dịch của mình nhé.

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo or Whatsapp (0814 83 85 87)

Call Now

Scroll to Top