Quảng cáo ngoài luồng phát

Quảng cáo ngoài luồng phát bắt đầu phát không có âm thanh. Người dùng nhấn vào quảng cáo để bật âm thanh. Nhà quảng cáo chỉ bị tính phí khi hơn một nửa không gian màn hình quảng cáo được hiển thị từ 2 giây trở lên. Định dạng này được thiết kế để tăng phạm vi tiếp cận bằng video của bạn với chi phí tiết kiệm.

Một mẫu video có thể chạy trên nhiều vị trí khác nhau trên thiết bị di động. Đối với vị trí trên thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng xuất hiện ở dạng biểu ngữ, trong khi đối với vị trí ứng dụng dành cho thiết bị di động, chúng sẽ xuất hiện ở dạng biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, quảng cáo gốc, cũng như ở cả chế độ màn hình dọc và chế độ toàn màn hình.

Video ngoài luồng là quảng cáo chỉ dành cho thiết bị di động xuất hiện trên trang web đối tác và ứng dụng trên Mạng hiển thị của Google. Định dạng quảng cáo này hiện chưa thể sử dụng trên YouTube.

Bạn được tính phí cho quảng cáo ngoài luồng dựa trên giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), vì vậy bạn sẽ chỉ bị tính phí khi có ai đó xem video của bạn phát trong 2 giây trở lên.

Scroll to Top