SOCIAL MEDIA MARKETING
Kết nối với khách hàng của bạn để kể câu chuyên của nhãn hàng thông qua mạng xã hội.

95 triệu dân, 66% sử dụng internet

Thị trường đầy tiềm năng khi mà số người dùng internet tăng lên nhanh chóng và mạng xã hội là công cụ giúp khách hàng và nhãn hàng giao tiếp với nhau dễ dàng hơn.

Marketing trên Facebook

Tiếp cận một trong những cộng đồng lớn nhất trên thế giới với 61 triệu người dùng Việt Nam, dễ dàng tiếp cận, tương tác và giao tiếp với khách hàng của mình.

Sử dụng KOL

Thông qua mạng xã hội, sử dụng tầm ảnh hưởng của KOL để quảng bá sản phẩm, quảng cáo nhãn hiệu rộng rãi đến với khách hàng mục tiêu.

Marketing trên Instagram

Khách hàng sử dụng Instagram để tìm cảm hứng, để khám phá những điều họ quan tâm và trong đó có cả những thông điệp của doanh nghiệp bạn.

Marketing bằng Messenger

Để trò chuyện nhiều hơn với khách hàng của mình cho dù đó là khách hàng mới hay cũ và biến họ thành khách hàng thân thiết.

Call Now

Scroll to Top