MEDIA BOOKING
Đặt chỗ quảng cáo, nâng cao độ phủ sóng thông tin và hướng đúng khách hàng mà doanh nghiệp đang cần quảng bá.

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương hiệu, quyết định vận mệnh của doanh nghiệp đi lên hoặc đi xuống. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của digital đặc biệt là truyền thông mạng xã hội, media đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng độ phủ, quảng bá, truyền tải thông điệp đến khách hàng.
Box Media cung cấp các giải pháp media booking trên các kênh khác nhau, bao gồm:

Call Now

Scroll to Top