EMAIL MARKETING
Marketing một cách thông minh hơn, ít làm phiền khách hàng hơn và biến mọi thứ trở nên tự động hoá để chuyển đổi khách hàng thành đơn hàng.

Tiếp thị dễ dàng hơn với Email Marketing

Là một phần trong chuỗi tiếp thị số, Email Marketing giúp bạn tiếp thị về sản phẩm hoặc dịch vụ, để biến họ thành khách hàng tiềm năng với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Email Marketing Automation

Biến mọi thứ trở nên tự động hoá với Email Maketing Automation để chăm sóc khách hàng mỗi dịp lễ, sinh nhật của khách hàng, cũng như có bất kỳ giao dịch nào phát sinh khi khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Dễ dàng Remarketing

Dễ dàng kết hợp cùng Google Remarketing Ads; Facebook Ads; Instagram Ads để tái tiếp cận những khách hàng đã tương tác với chiến dịch, tăng tỉ lệ chuyển đổi cho mỗi hành vi của khách hàng.

Nhiều lựa chọn hơn với các công cụ gửi Email

Laà một phần trong chuỗi tiếp thị số, Email Marketing giúp bạn tiếp thị về sản phẩm hoặc dịch vụ, để biến họ thành khách hàng tiềm năng với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Call Now

Scroll to Top