Tuyển dụng

“Khi bạn sở hữu những người đồng đội giỏi, bạn không cần “chăm sóc” họ như những đứa trẻ con. Bằng cách đặt kỳ vọng rằng họ sẽ làm tốt, họ sẽ thực sự làm tốt. Đồng đội tốt sẽ muốn cùng nhau đạt những thành tựu lớn.” – Steve Jobs, cựu CEO của Apple.

[DEC-2019] Tuyển dụng Account Manager

Với hơn 10,000 khách hàng đã từng làm việc với Box Media, chúng tôi chào đón các ứng viên có tiềm năng muốn đóng góp & phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực truyền thông & quảng cáo. Cam kết chia sẻ đến 30% lợi nhuận.

[JAN-2018] PR Executive Intern

Support for communication & PR activities on newspaper & digital channels to support the Communications campaigns.
Develop direction and details for social media content, PR content.

[DEC-2019] Tuyển dụng Account Manager

Với hơn 10,000 khách hàng đã từng làm việc với Box Media, chúng tôi chào đón các ứng viên có tiềm năng muốn đóng góp & phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực truyền thông & quảng cáo. Cam kết chia sẻ đến 30% lợi nhuận.

[JAN-2018] PR Executive Intern

Support for communication & PR activities on newspaper & digital channels to support the Communications campaigns.
Develop direction and details for social media content, PR content.

Call Now

Scroll to Top