Blog

Quảng cáo ngoài luồng phát

Quảng cáo ngoài luồng phát là quảng cáo video chỉ trên thiết thoại di động (các thiết bị điện thoại và máy tính bảng), quảng cáo này phát trên các trang web đối tác và trong ứng dụng. Hình thức quảng cáo này là một cách để mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo video trên thiết bị di động, giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Quảng cáo đệm là gì?

Quảng cáo đệm là định dạng quảng cáo video ngắn, được thiết kế để cho phép bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn và nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn, khi bạn muốn tiếp cận với người xem trên quy mô rộng bằng thông điệp ngắn và dễ nhớ.

Quảng cáo video TrueView là gì ?

Trong khi các hình thức quảng cáo đang nhắm đến việc thu tiền theo lượt hiển thị thì Youtube chọn hình thức quảng cáo video TrueView để chắn chắn các khách hàng của mình chỉ trả tiền cho những lượt xem/tương tác thật sự mà thôi.

Call Now

Scroll to Top