Bảng giá quảng cáo Thiếu niên Tiền phong

Bảng giá quảng cáo Thiếu niên Tiền phong

Bảng giá quảng cáo Thiếu niên Tiền phong mới nhất.

Báo Thiếu Niên Tiền Phong là cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là tờ báo dành cho mọi lứa tuổi học trò tại Việt Nam, TNTP vừa có chức năng giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên, vừa là một tờ báo cung cấp các thông tin giải trí thú vị và lành mạnh.
Ngày phát hành: thứ 4, 6, 7, Chủ Nhật
Số lượng phát hành: từ 80,000 – 130,000 bản/kỳ
Ngoài ra TNTP còn có những tờ chuyên đề khác là Học Trò Cười và Sao Mai.

Ưu điểm của báo giấy là lượng thông tin lớn được cập nhật hàng ngày. Báo giấy có phạm vi tiếp xúc rộng mà chi phí thấp. Quảng cáo báo giấy có thể chuyền tay, lưu trữ được, số người đọc được có thể hơn từ 2 – 6 lần so với số lượng phát hành.

Tham khảo và download bảng giá quảng cáo Thiếu niên Tiền phong và các báo khác tại đây.

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo/Viber or Whatsapp (0909 490 353)

Call Now

Scroll to Top