Bảng giá quảng cáo Công an Đà Nẵng

bảng giá quảng cáo Công an Đà Nẵng

Bảng giá quảng cáo Công an Đà Nẵng mới nhất.

Là báo thuộc Công an Đà Nẵng, cập nhật các thông tin về an ninh – trật tự, cuộc sống xã hội tại Đà Nẵng, cả nước và quốc tế. Báo có chức năng cảnh giác người dân. Nhắc nhở chung vi phạm trên địa bàn Đà Nẵng. Là cơ quan ngôn luận giúp Công an Đà Nẵng ổn định an ninh – trật tự tại địa phương.
Ngày phát hành: từ thứ 2 – thứ 7
Số lượng phát hành: 200,000 bản/kỳ

Ưu điểm của báo giấy là lượng thông tin lớn được cập nhật hàng ngày. Báo giấy có phạm vi tiếp xúc rộng mà chi phí thấp. Quảng cáo báo giấy có thể chuyền tay, lưu trữ được, số người đọc được có thể hơn từ 2 – 6 lần so với số lượng phát hành.

Tham khảo và download bảng giá quảng cáo Công an Đà Nẵng và các báo khác tại đây.

Would you like to start a project with us?

If you have any questions? We’d be happy to hear from you. Just write an email, call or send us a message via Zalo/Viber or Whatsapp (0909 490 353)

Call Now

Scroll to Top